De verantwoording van de financiën is vastgelegd in artikel 15 van de akte van oprichting.
Het beloningsbeleid is als volgt geregeld:
- de beloning van bestuursleden is geregeld in de akte van oprichting
- de beloning van vrijwilligers (niet zijnde bestuursleden) is in een bestuursbesluit vastgelegd.