De doelstelling van de ‘Stichting Protestantse Begraafplaatsen Gemeente Ede’ is omschreven in artikel 3 van de akte van oprichting:
 
1.  De stichting heeft ten doel:
a.  de gelegenheid geven om op een overeenkomstig Gods Woord verantwoorde wijze begraven worden in een omgeving die daartoe gelegenheid biedt;
b.  het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 
2.  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a.  het verwerven van één of meer registergoederen voor de stichting van één of meerdere begraafplaatsen met aanbehoren in de burgerlijke gemeente Ede;
b.  de exploitatie van de desbetreffende begraafplaats(en);
c.  het stellen van voorwaarden aan de betrokkenen omtrent de wijze waarop de teraardebestelling op de begraafplaats(en) dient te geschieden.