Melden van een begrafenis:
beheerder de heer J. Brouwer: (06) 236 71 254
 
Vragen over vergunning en plaatsing grafsteen en voorkoop van grafrechten:
secretaris de heer K.J. Rebergen: begraafplaatsdemeenthof@kliksafe.nl
 
Vragen over factuur of betaling:
penningmeester de heer C. Bouw: tijdens kantooruren (0318) 575 108 of cbouw@cb-adm.nl
 
Formulieren voor
‘aanmelding begrafenis’,
‘machtiging rechthebbende gebruiker’ of
‘voorkoop grafrecht’
kunnen worden gemaild naar: begraafplaatsdemeenthof@kliksafe.nl