Er zijn op dit moment geen sympathiserende kerkgenootschappen.