Artikel 6 van de akte van oprichting:
1. Het algemeen bestuur van de stichting wordt gevormd door afgevaardigden van de in de begraafplaats participerende kerkgenootschappen.
2. Daarnaast bestaat de mogelijkheid sympathiserende kerkgenootschappen die (vooralsnog) niet participeren in de begraafplaats een vertegenwoordiger afvaardigen, die zitting neemt in het bestuur.
 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen (tussen haakjes het afvaardigende kerkgenootschap):
voorzitter:    
A.H. van den Berg, Tepelenburgweg 3-3, 6732 AS Harskamp (HHK Harskamp)
1e secretaris:
K.J. Rebergen, Bruinhorsterpad 6, 6741 PP Lunteren (GGiN Ederveen)
2e secretaris:  
G.W. Flier, Edeseweg 136, 6733 AJ Wekerom (OGGiN Ede)
1e penningmeester: 
C. Bouw, Hoofdweg 181, 6744 WK Ederveen (GG De Valk-Wekerom)
2e penningmeester:
vacant (HHK Harskamp)
algemeen adjunct:
D. van de Akker, Slijpkruikweg 61, 6712 DJ Ede (OGGiN Ede)
algemene leden: 
J. van den Berg, Wekeromsedijk 1a, 6733 BL Wekerom (GG De Valk-Wekerom)
 
P. Imminkhuizen, Edeseweg 18, 6733 AE Wekerom (OGGiN Wekerom)
 
O. van Middendorp, Lage Valkseweg 36b, 6733 GC Wekerom (OGGiN Wekerom)
 
H. van der Zande, Otterloseweg 12, 6733 AM Wekerom (GGiN Ederveen)